In onze moderne samenleving staat het vermijden van fouten vaak centraal, een erfenis van onze opvoeding en onderwijssystemen.

Onbewust zijn we aangeleerd dat fouten maken onwenselijk is, waardoor het ware leerproces in de schaduw dreigt te verdwijnen. De drang naar perfectie lijkt de norm te zijn, maar gelukkig verschuiven paradigma’s, en het is juist in het maken van fouten dat de kiem ligt voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

Traditioneel onderwijs legt sterk de nadruk op een grondige theoretische basis, maar recent onderzoek suggereert dat dit niet voor iedereen de optimale aanpak is. Voor mensen met neurodivergentie, zoals ADHD/ADD, dyslexie, en autisme, kan ervaringsgericht leren – het eerst ondergaan van de praktijk en dan integreren van de theorie – effectiever zijn. Deze benadering blijkt een betere route naar begrip en succes te bieden.

Waarom is ervaringsgericht leren zo krachtig? Door actief deel te nemen, te experimenteren en te ervaren, creëren we diepere leerindrukken en ontwikkelen we robuuste neurale paden. Het stelt ons niet alleen in staat kennis op te doen, maar ook diepgewortelde gewoontes en overlevingsmechanismen te vormen. 

Neurologische paden en ervaringsgericht leren.

Een voorbeeld van ervaringsgericht leren:

Stel je voor dat je gefrustreerd achter je computer zit, op zoek naar die ene functie die je keer op keer nodig hebt. Je roept de hulp in van je partner of kind, maar de uitleg gaat zo snel dat het snel vergeten is. Dan bevind je je plotseling alleen en ontstaat het moment waarop je, gedreven door vastberadenheid, eindelijk die functie ontdekt. Het is een herkenbaar scenario – iets wat je niet snel vergeet (tot de volgende app-update, uiteraard). LOL

 

In urgente situaties nemen we beslissingen die leiden tot succes, en deze worden in ons brein vastgelegd als effectieve strategieën. Hieruit ontstaan automatische reacties en gewoontes. Neem bijvoorbeeld het ervaren van intense menstruatiepijn als kind, waarbij het nemen van een pijnstiller de pijn verzachtte. Dit gedrag blijft vaak als automatisme voortbestaan in het volwassen leven. Hetzelfde geldt voor relationele conflicten, waarbij het inschakelen van een ouder een ingesleten reactie wordt. Dit merk je dan omwille dat je in conflict situaties terug keert naar je ouders om advies en die dan ook automatisch toepast, om je dan misschien te ergeren dat je zo plichtbewust naar je ouders luistert.

Dit proces weerspiegelt op een bepaalde manier de essentie van paardencoaching. Wanneer je met een vraagstuk, dilemma of thema komt waarvoor je geen directe oplossing ziet, ga je samen met de paarden aan de slag. Net als bij een complex computerprobleem experimenteer je, zoek je naar mogelijkheden, en dan, plotseling, ontstaat het ‘aha’-moment. Een moment van vreugde en helderheid, omdat je erin geslaagd bent het schijnbaar onoplosbare aan te pakken en behapbaar te krijgen.

De kracht van paardencoaching schuilt in het feit dat de paarden je uitdagen om creatief en authentiek met situaties om te gaan. Het is niet bedoeling om tegen je eigen natuur opeens te gaan reageren. Ze nodigen je uit om actief deel te nemen aan het proces, en door deze actieve betrokkenheid wordt de oplossing op een dieper niveau in je systeem ingebed. Het gaat verder dan alleen praten of reflecteren; het is een ervaring die veranderingen tastbaar maakt.

In je dagelijks leven vertaal je deze nieuwe aanpak vervolgens naar verschillende situaties. Net zoals je die handige functie op je computer hebt ontdekt en niet meer vergeet, integreer je de inzichten van paardencoaching in je leven. Het resultaat? Een lichter en makkelijker leven, met je eigen creativiteit en authenticiteit die je ervaring tijdens de coachingsessies.

Paardencoaching biedt niet alleen antwoorden op je vragen; het opent de deur naar blijvende gedragsverandering en een vernieuwde manier van omgaan met de uitdagingen van het leven. Door op een ervaringsgerichte manier te werken, zoals je eerder succesvolle strategieën automatisch toepaste, helpen de paarden bij het creëren van nieuwe, effectieve neurale paden. Samen streven we ernaar om de perfectiedruk los te laten en ruimte te creëren voor authentiek, ervaringsgericht leren dat diepgaande verandering mogelijk maakt. Ontdek met mij de transformerende reis naar een leven vol zelfontdekking en groei. Boek jouw GRATIS gesprek om te ontdekken waar we samen voor jou en grote impact kunnen maken. Klik hier.