Trauma begeleiding met paarden.

Inleiding over PTSS/(C)PTSD: Trauma is een complex en ingrijpend fenomeen dat diep geworteld kan zijn in de psyche en het lichaam. In de psychiatrie en psychologie spreken we van posttraumatische stressstoornis (PTSS) wanneer iemand na een schokkende gebeurtenis vastloopt in gevoelens van angst, woede of eenzaamheid. Maar wat is trauma precies?

Definitie van trauma in de psychologie: In de psychiatrie en psychologie wordt de term trauma gebruikt om te verwijzen naar situaties waarin iemand na een schokkende gebeurtenis moeite heeft met het verwerken van de emotionele impact. Deze gebeurtenissen zijn vaak zo ongewoon, pijnlijk, schokkend, of extreem dat het individu er moeilijk mee kan omgaan.

Definitie van PTSS: Wanneer een schokkende gebeurtenis niet goed wordt verwerkt, kan dit leiden tot posttraumatische stressstoornis (PTSS). Dit uit zich in nachtmerries, flashbacks en emotionele reacties op situaties die doen denken aan het trauma. PTSS manifesteert zich niet alleen in herbelevingen maar ook in specifieke reacties op prikkels, zoals geluiden, geuren, of bepaalde situaties.

Voorbeelden van trauma Triggers:

  • Iemand die slachtoffer was van een homejacking en paniekerig reageert op de deurbel.
  • Iemand die huiselijk geweld heeft meegemaakt en reageert op luide voetstappen met boosheid, verdriet of paniek.
  • Iemand die slachtoffer was van aanranding en reageert op een specifiek parfum met een paniekerige of boze respons.
  • Iemand die te maken had met een alcoholverslaafde en reageert op de geur van alcohol.
  • Iemand die een brand heeft meegemaakt en reageert op de geur van brandend hout.

Trauma en het lichaam: Trauma zet zich niet enkel vast in het brein maar ook in het lichaam, wat leidt tot reacties in het hier en nu, ongeacht de huidige omstandigheden. Deze triggers activeren onbewuste reacties waarbij het individu vaak machteloos staat. Een passende behandeling zoeken is essentieel, maar deze varieert voor iedereen.

Definitie van (C)PTSD: Complexe PTSS (CPTSS) is een variant van PTSS die langer duurt en ernstigere symptomen vertoont. Vaak is er sprake van langdurige traumatische ervaringen waaruit geen ontsnapping mogelijk was. Het is belangrijk om te begrijpen dat er verschillende vormen van trauma zijn, aangeduid als trauma met een grote en kleine T.

Trauma erkennen en behandelen: Trauma is een universele ervaring, maar de manier waarop we ermee omgaan, verschilt sterk. Zoals Bessel van der Kolk benadrukt, zijn er diverse benaderingen om trauma te behandelen, en het vinden van de juiste is cruciaal. Mijn eigen herstel van complexe PTSS illustreert dit goed.

Persoonlijke Casus:

In mijn reis naar herstel ontdekte ik de kracht van hartcoherent ademen. De inzichten van Peter A. Levine, Stephen W. Porges en Deb Dana hielpen me verder om de wetenschap van veiligheid en de neuroceptie van veiligheid beter te begrijpen. Deze technieken en waarnemingen waren essentieel voor mijn herstelproces. Het leren reguleren van mijn ademhaling bleek één van de sleutels tot het kalmeren van mijn zenuwstelsel. Het vinden van plaatsen waar ik me veilig voelde, waarvan één belangrijke voor mij was in verbinding met de paarden, hielpen me om een diep gevoel van stabiliteit te creëren in mijn reis naar herstel.

trauma blog, PTSS, CPTSD,

Biologische impact van trauma: Bessel van der Kolk en Gabor Maté hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar de biologische impact van trauma op het lichaam. Stresshormonen zoals adrenaline en cortisol spelen een rol bij de initiële stressrespons, maar bij langdurige traumatische stress kunnen deze leiden tot fysieke en mentale gezondheidsproblemen.

Waarom via het lichaam werken:
In mijn praktijk merk ik dat er geen one-size-fits-all oplossing is voor trauma. Werken via het lichaam en ervaringsgerichte benaderingen hebben vaak effectiever resultaat dan louter praten. Het lichaam geeft signalen die via het autonome zenuwstelsel rechtstreeks met het brein communiceren, wat de basis vormt voor een holistische benadering van herstel.

Hoe gaan we biologisch om met trauma: In stresssituaties produceert ons lichaam adrenaline en cortisol, wat noodzakelijk is voor vechten of vluchten. Als het gevaar geweken is, zorgt acetylcholine en cortisol voor bevriezing. Bij mensen met PTSS of CPTSD blijft het lichaam echter vastzitten in deze stressreacties, wat kan leiden tot ophoping van afvalstoffen en diverse lichamelijke klachten.

Belang van aangepaste begeleiding: 
In de moderne aanpak van trauma begeleiding en therapie zijn enkele kernprincipes essentieel, waaronder een veilige setting, empathie van de begeleider, zelfcompassie van de cliënt, en begeleiding op maat. Hierbij komt het belang van een veilige verbondenheid tussen de cliënt en begeleider naar voren, iets wat vaak onbewust plaatsvindt. 

Aanvullende factoren voor herstel: Compassie en empathie ontwikkelen voor zichzelf stelt de cliënt in staat om te groeien. Begeleiding op maat is cruciaal, en dit geldt ook voor mijn eigen benadering, waarbij ik vaak paarden betrek. Het kalmerende effect van paarden op ons zenuwstelsel is meetbaar en ondersteunt het herstelproces.

Conclusie: Trauma is een complex en individueel pad naar herstel. Het erkennen van trauma, het begrijpen van de biologische impact en het omarmen van diverse benaderingen zijn cruciale stappen in het genezingsproces. Het is belangrijk te beseffen dat er geen universele oplossing is, maar eerder een reis van zelfontdekking om de behandeling te vinden die bij jou past.

In mijn eigen reis naar herstel heb ik geleerd dat ademregulatie en het identificeren van veilige ruimtes essentieel zijn. Zoals ik mijn eigen pad bewandel, nodig ik anderen uit om hun unieke reis te omarmen. De moderne aanpak van trauma begeleiding benadrukt het belang van een veilige setting, empathie, zelfcompassie en aangepaste begeleiding. Als therapeut integreer ik deze principes, vaak met de betrokkenheid van paarden, om een holistische benadering te bieden.

Neem gerust contact met me op voor een gratis gesprek. Laten we samen verkennen hoe we jouw reis naar herstel kunnen beginnen. In de woorden van Gabor Maté, laten we streven naar begrip, compassie en empathie voor onszelf, want dit vormt de basis van ware heling.

HARTelijke paardengroet,

Severine en de kudde